ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ing. Martina  Šedá

Pro dosažení co nejreálnější iluze uplatňuje znalosti z botaniky a dendrologie, které byly načerpány při studiu krajinářské architektury a četnými pobyty v plenéru. Má velmi vřelý vztah k přírodě, který se promítá do jejich návrhů a samotné malby. Maluje s rozvážným klidem, a citem..

Inspirační zdroje přicházejí z nekonečné rozmanitosti přírody, která ukazuje dokonalé využití barev i kompozičních principů. Z přírody čerpá také dojmy, atmosféru. Při realizacích se věnuje tónování větších ploch, jejich barevnému prolínání, vzhledem k trpělivosti umí velmi propracovat i detaily.. K barevnosti přistupuje citlivě a decentně.

Motto: „Řídím se vždy zákony přírody“

Cariculum Vitae

Vzdělání:

Vzdělání:

2000 - 2008 Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

2008 - 2012 Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici, obor Zahradní a krajinářská architektura, Bakalářská práce: Brownfields - součást venkovské krajiny

2012 - 2016 Navazující magisterské studium oboru Zahradní a krajinářská architektura, diplomová práce zaměřena na Dotvoření vybraných urbánních prostorů v městyse Doubravník

2015 - 2016 Navazující magisterské studium oboru Zahradní a krajinářská architektura

Stáže:

Stáže:

Pracovní pobyt ve Švýcarsku kanton Aargau. Práce ve sklenících, produkce zeleninových a letničkových sazenic.

Nejraději se věnuje reálné studjiní malbě přírodních motivů

Praxe:

Praxe:

Od roku 2012 spolupráce na projektech nástěnných maleb

Výtvarné cítění a zájem o přírodu a krajinu uplatňuje ve své projekční činnosti při návrzích zahrad a opatřeních v krajině. Obzory si rozšiřuje během častých toulek po venkovských a městských krajinách. Nejvíc obdivuje kulturní krajinu, kde lidé hospodaří s moudrostí a zkušeností v součinnosti s přírodou. Návrhy tedy směřuje nejen k harmonické kompozice, ale převážně k využitelnosti a použití původních druhů a krajových odrůd.

V roce 2016 zvítězila se svým kolegou v soutěži Pro Vodu, kde navrhovala, jak hospodařit s vodou na katastru městyse Doubravník. Z přírody pramení také další činnost - práce se dřevem, zejména využití méně používaných druhů dřevin na výrobky každodenní potřeby, jako je nádobí a dětské hračky.

BcA. Iva Burešová

Okružní 374
Staré Hodějovice
370 08 České Budějovice

Facebook

Mobil / e-mail

+420 776 241 942
info@ivamal.cz
Odeslání zprávy. Všechna pole označená (*) jsou povinná.

Upozornění:
Vaše osobní údaje zadáné do formuláře budou použity za účelem zpracování a odeslání odpovědi.